Lịch học & Khai giảng các khoá Ballet, Đương đại mới (Tháng 2-4/2017)

 CÁC LỚP BALLET CHO NGƯỜI LỚN 1. BALLET FIT: sử dụng Ballet như một công cụ để rèn luyện cơ thể một cách hiệu quả. […]

24/01/2017 Quản Trị