Chiếu phim Vở Hồ Thiên Nga của Matthew Bourne

Vở Hồ Thiên Nga phiên bản hiện đại sẽ như thế nào với chỉ các vũ công nam trong vai thiên nga? Ballet hay câu […]

15/03/2017 Quản Trị