Workshop MÚA đương đại với nghệ sỹ Huy Trần & Vũ Ngọc Khải (19/8/2017)

Lần đầu tiên nghệ sỹ múa Huy Trần và Vũ Ngọc Khải kết hợp tổ chức một buổi workshop để chia sẻ và hướng dẫn […]

11/08/2017 Quản Trị