Lịch học & Khai giảng các khoá Ballet & Đương đại tháng 10/2018 – 01/2019

  CÁC KHOÁ HÀNG THÁNG ⭐Ballet Mở – Nâng cao: 18:30 – 19:45 Thứ 2,3,5; chọn 2/3 buổi, học phí =120K x số buổi từng […]

07/10/2018 Quản Trị