Lịch học & Khai giảng các khoá Ballet & Đương đại tháng 04 – 06/2019

🏵️CÁC KHÓA SẮP KHAI GIẢNG THÁNG 05/2019 ⭐ Ballet Fit: 17h20-18h20 thứ 2,3 & 5 từ 06/05 – 28/06; Học phí: 2.880K/24 buổi Chi tiết: https://www.facebook.com/events/382098985707233/ ⭐ Ballet […]

09/04/2019 Quản Trị