Đóng

29/11/2019

Biểu diễn – Giới thiệu nghiên cứu “Sự thử thách của chủ nghĩa hiện thực”

The Challenge of Realism
Thời gian: 30.11.2019 @ 7PM
Vé vào cửa miễn phí
Địa điểm định vị: Goethe-Institut Hanoi – event hall
56-58 Nguyễn Thái Học

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Đánh dấu kết cho một tháng lưu trú tại Hà Nội, sự kiện này giới thiệu giai đoạn nghiên cứu của dự án mang tên “Sự thử thách của chủ nghĩa hiện thực” xây dựng ý tưởng bởi bộ ba Rachel Monosov, Victor Dumont, và Lisa Lapierre (biểu diễn: Victor Dumont)

Thử thách chủ nghĩa hiện thực là một trạng thái mơ màng nơi mà quá khứ va đập vào tương lai, hòa trộn thành một địa hạt tri thức mới. Khám phá cách cơ thể tương tác với những vật thể sống và vô tri, nhận thức của chúng ta về thời gian, và cả việc mất quyền kiểm soát đối với nó.

Dự án nghiên cứu này khám phá những cử chỉ và điệu bộ trong quá khứ, cùng sự chiếm đoạt của văn hóa, đồng thời xem xét sự ảnh hưởng của những yếu tố này lên những chuyển động đương thời. Du lịch đại chúng, giải thích về những ý tưởng kì thị và hình ảnh của một thế hệ bản ngã sẽ hợp nhất thành một góc nhìn mới về xã hội hiện đại.

Dự án được giới thiệu thông qua dự án lưu trú nghệ sỹ live.make.share đồng thực hiện bởi NEIN và hỗ trợ bởi viện Goethe Hà Nội, hợp tác với Kinergie Studio.

Live score/ Âm nhạc:: LinhHafornow
Costume/ Trang phục:: Tran Quynh Nhi
VJ: Simon Medard
3D: Axel Korban
Dancers: Pham Kim Ngoc, Phan Viet Bach, Hoa Nguyen Ngoc, Do Hai Yen, Ho Thi Thu Quyen, Nguyen Van Hoan.
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

live.make.share là là chương trình nghệ sĩ lưu trú và trao đổi được thực hiện tại Hà Nội dưới sự tổ chức của Undecided Productions và hợp tác với Hiên Vân Ceramics.
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Viện Goethe là Viện Văn hoá của Cộng hoà Liên bang Đức, hoạt động trên phạm vi toàn thế giới. Chúng tôi hỗ trợ việc phổ cập tiếng Đức ở nước ngoài và thúc đẩy hợp tác văn hóa quốc tế.