Đóng
Kinergie Studio

Trên báo chí

BÁO ẢNH VIỆT NAM https://vietnam.vnanet.vn/vietnamese/kinergie-studio-trai-nghiem-moi-me-voi-mua-duong-dai/380381.html     TTXVN/VNA Lớp Ballet cho người lớn của Kinergie Studio trên Truyền hình Thông tấn xã Việt Nam. https://en.vietnamplus.vn/ballet-classes-for-adult-why-not/137119.vnp […]

13/08/2018 Quản Trị