Đóng

02/10/2019

Lịch học & Khai giảng các khoá Ballet & Đương đại tháng 10/19 – 01/20

Slide1

🏵️ CÁC KHÓA MỚI

Ballet cho người mới bắt đầu buổi tối: 18h30 – 19h45 Thứ 4 & 6 từ 23/10/19 – 16/01/20; Học phí: 3.000K/ 25 buổi

Chi tiết: https://www.facebook.com/events/470383366846568/

Ballet cho người mới bắt đầu (Lớp cuối tuần): 15h30 – 16h45 Thứ 7 từ 07/09/19 – 11/01/20; Học phí: 2.700K/ 18 buổi

Chi tiết: https://www.facebook.com/events/404310170201020/

Đương đại trẻ em: 10:15 – 11:45 Thứ 7 từ 26/10/19 – 11/01/20; *Học phí 2.400.000Đ/12 buổi

Chi tiết: https://www.facebook.com/events/1136829483192742/

Ballet Fit: 17h20 – 18h20 Thứ 2,3,5 từ 4/11 – 26/12/19; Học phí: 2.880K/24 buổi

Chi tiết: https://www.facebook.com/events/802657163525157/

🏵️ CÁC KHOÁ HIỆN CÓ

Ballet Mở – Tiền Nâng cao: 18:30 – 19:45 Thứ 3 & 5; Học phí =120K x số buổi từng tháng

Ballet Cơ bản – Tiền nâng cao (nhóm nhỏ): 14:00 -15:30 Thứ 2 & 4.

Chi tiết: https://www.facebook.com/events/346268539268405/

Ballet Cơ bản: 18h30-19h45 thứ 2 & 4 đến hết 16/10

Ballet trẻ em Tiền nâng cao (5-9 tuổi): 17:30 – 18:30 Thứ 4 từ 7/8 – 30/10/2019

Ballet Cơ bản trẻ em (5-9 tuổi): 9h05 – 10h05 Thứ 7 từ 07/09 – 30/11; Học phí: 2.340K/13 buổi

Chi tiết: https://www.facebook.com/events/529414490824044/

Ballet cho trẻ em mới bắt đầu (4-7 tuổi): 17h10 – 18h100 Thứ 7 từ 07/09 – 30/11; Học phí: 2.340K/13 buổi

Chi tiết: https://www.facebook.com/events/490661231339746/

Đương đại Tiền nâng cao: 20:00 – 22:00 Thứ 2 & 4; Học phí =120K x số buổi từng tháng

Đương đại cho người bắt đầu: 20:00 – 22:00 Thứ 3,5 từ 06/08 – 31/10/19; Học phí: 3.000.000Đ/ 25 buổi

Chi tiết: https://www.facebook.com/events/674370009652157/

🏵️CÁC LỚP DẠY RIÊNG/NHÓM NHỎ 3-6 người

*Thời gian: 9:30 -11:00/ 14:00 – 15:30 thứ 2 & 4 hoặc thứ 3/5

*Học phí: 4.860K/18 buổi từ 3-4 học viên; 3.600K/18 buổi từ 5-6 học viên

🌿 🏵️BUỔI LẺ: 200K/buổi đối với các lớp tối trong tuần. 250K/buổi đối với các lớp ban ngày trong tuần và các lớp cuối tuần

🌿 🏵️THẺ LINH HOẠT: 12 buổi giá 2.160K thời hạn 3 tháng (trung bình 180K/buổi); 24 buổi giá 3.600K thời hạn 6 tháng (trung bình 150K/buổi)

:) ĐĂNG KÝ: http://goo.gl/forms/iAJ0SFHAOl

HOTLINE: 0912081950 (Ms. Hiền)