Đóng

23/04/2020

Lịch học múa đương đại, ballet tháng 5-7/2020

Kinergie Studio Lich hoc 5-7.20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*ĐĂNG KÝ: http://goo.gl/forms/iAJ0SFHAOl
Hotline: 0347728829 (Ms Hải); 0912081950 (Ms. Hiền)
Email: kinergie.studio@gmail.com
Website: www.kinergiestudio.com
Địa chỉ: Tầng 7, 101A Nguyễn Khuyến, Đống Đa, Hà Nội