Cảm nhận về vở múa “Chật 2:1:2″ – Từ góc nhìn của khán giả

Bài: Nguyễn Hoàn – thành viên Mạng lưới khán giả tích cực PAN – Hanoi Grapevine Ảnh: Kinergie Studio Không sao chép đăng tải lại […]

06/06/2019 Quản Trị