Lịch học múa đương đại, ballet, theatre jazz tháng 8-10/2020

*ĐĂNG KÝ: http://goo.gl/forms/iAJ0SFHAOl Hotline: 0912081950 (Ms. Hiền), 0347728829 (Ms Hải) Email: kinergie.studio@gmail.com Website: www.kinergiestudio.com Địa chỉ: Tầng 7, 101A Nguyễn Khuyến, Đống Đa, Hà Nội

06/08/2020 Kinergie Admin