Lịch học & Khai giảng các khoá Ballet & Đương đại tháng 6-7-8/2018

CÁC LỚP MỚI CHO NGƯỜI LỚN 1. Ballet Fit: • Thời gian: 17:20 – 18:20 chiều tối Hai, Tư & Sáu • Học phí: 1.800K/ […]

04/06/2018 Kinergie Admin